Révész Tamás

Révész Tamás

Révész Tamás
Beosztás: prémium posztdoktori ösztöndíjas

Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport

E-mail: revesz.tamas@btk.mta.hu

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szombathely, 1988

VÉGZETTSÉG

Történelem–levéltár BA (2011)

Történelem MA, Gazdaság és társadalomtörténet szakirány (2013)

Mathias Corvinus Collegium, Közép-Európa szakirány (2013)

King’s College London War Studies MA (2014)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Történettudomány, Universität Wien, Bécs (2018)

MUNKAHELYEK

Veritas Intézet: tudományos segédmunkatárs (2014–2016)

"Lendület" Trianon 100 kutatócsoport tagja (2016–)

MTA BTK Történettudományi Intézet: tudományos segédmunkatárs (2018–2019), Prémium Posztdoktori ösztöndíjas (2019–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hungarian Historical Review, recenzió szerkesztő (2019–)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Repülőtér az Alpokalján. A szombathelyi katonai repülőtér története és további adalékok a magyar katonai repülés történetéhez. Budapest, 2006. 194; (2. javított, bővített kiadás) Budapest, 2009. 208. 

2. A légjáró. Petróczy István az első magyar katonai pilóta élete. Budapest, 2013. 312.

3. Pioniere der Luftfahrt in Uniform. In: Wissenschaft, Technik, Industrie und das Militär in der Habsburgermonarchie im Ersten Weltkrieg. Hrsg. Matis, Herbert–Mikoletzky, Juliane–Reiter, Wolfgang.. Vienna, 2014.  

4. Egy ellentmondásos centenárium. Az első világháború historiográfiája és a 100 éves évforduló Nagy-Britanniában. Hadtörténelmi Közlemények, 127. (2014) 3. 737–747.

5. Vöröskatonák előre? A Tanácsköztársaság toborzópropagandája a röplapok tükrében. In: Veritas Évkönyv, 2014. Szerk. Ujváry Gábor. Budapest, 2015. 125–147.

6. Néphadsereg vagy a nép hadserege? A karintiai Volkswehr alakulatok társadalmi háttere 1918–1919–ben. In: Veritas Évkönyv, 2015. Szerk. Ujváry Gábor. Budapest, 2016. 99–123.

7. Őrség a Karawankennél. Az 1918–1919-es karintiai „Abwehrkampf” megítélése az osztrák történetírásban. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján I. Szerk. Marinovich Endre. Budapest, 2016. 132–141.

8. For the "Freedom and Unity” of Carinthia? New perspectives on the Military Remobilization. The Carinthian Borderland War (1918–1919). First World War Studies, 7. (2017) 3.

9. Post War Turmoil and Violence (Hungary) in: 1914–1918 – online. International Encyclopedia of the First World War. Eds. Daniel, Ute–Gatrell, Peter–Janz, Oliver–Jones, Heather–Keene, Jennifer–Kramer, Alan–Nasson, Bill. Berlin. 2019.

10. Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege 1918–1919-ben. Budapest, 2019. 290.

KUTATÁSI TERÜLET

1918–1919-es határháborúk története

Paramilitáris csoportok és az első világháború veteránjai a két világháború közötti Európában

Az első világháború története

Az új hadtörténetírás módszerei

Katonai repüléstörténet

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

2009–2010: Erasmus ösztöndíj, Humboldt Universität zu Berlin

2013–2014: Sólyom László által adományozott tehetségsegítő ösztöndíj, King’s College, London

2016–2017: Erasmus ösztöndíj, Central European University