Bara Péter előadása Nyíregyházán

Bara1Intézetünk fiatal kutatója, Bara Péter 2019. május 16-án Nyíregyházán tartott előadást Chalkédóni Leó Apologosa: egy főpapi invektíva a 11. század végi Bizáncból címmel. A prezentáció keretét a Ζωοδόχος Πηγή: Művelődés Bizáncon innen és túl című konferencia adta, amelyet hagyományteremtő jelleggel rendeztek meg a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A workshop célja az volt, hogy a tágabb értelemben vett bizánci kultúrával foglalkozó magyar szakemberek számára lehetőséget adjon a szakmai dialógusra.

Bara Péter előadásában egy eddig kiadatlan, 1086-ban Konstantinápolyban elhangzott görög nyelvű szónoklatról nyújtott átfogó képet a hallgatóságnak. A beszéd Leó, Chalkédón metropolitájának szájából hangzott el azzal a céllal, hogy kritikával illesse I. Alexios császár keménykezű egyházpolitikáját. A szónoklat különös jelentőségű, mivel részletes betekintést ad a 11. századi egyházi elit gyéren dokumentált műveltségébe.