Könyvbemutató a Római Magyar Akadémián

PresentazioneLibroMAJPEG 52014. december 2-án kedden délután 18.00 órakor a Római Magyar Akadémián mutatták be az Akadémia tudományos könyvsorozatának (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia) negyedik kötetét: Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento. Italia e Ungheria a confronto (Ferences obszervancia és kultúra a 15. században és a 16. század elején. Magyarország és Itália összehasonlítása.). A kötet alapját a Római Magyar Akadémia és a Maceratai Egyetem által 2013. december 6-án és 7-én Maceratában és Sarnanóban rendezett konferencia előadásai jelentették. A kötet címlapja és tartalomjegyzéke itt, a könyvbemutató meghívója pedig itt tekinthető meg.

A tanácskozáson négy magyar és négy olasz szerző vizsgálta, meghatározott tematikai egységek mentén, a ferences obszervancia működését és kulturális szerepét Magyarországon és Itáliában a késő középkorban. A konferenciáról az MTA BTK Történettudományi Intézet honlapja is tudósított. 

A kötet tanulmányai bemutatják a ferences obszervancia és a humanizmus viszonyát (Galamb György, a témában felkért olasz előadó, Mariarosa Cortesi írása sajnálatos módon nem szerepel a kötetben), a ferences képzést (Gecser Ottó, Letizia Pellegrini), az adminisztratív írásbeliséget (Molnár Antal, Lorenzo Turchi, Francesco Nocco), illetve a vulgáris nyelv szerepét (Falvay Dávid, Konrád Eszter, Daniele Solvi). A könyvet (a sorozat többi tagjáoz hasonlóan) a patinás Viella kiadó adta ki, pozitív szakmai fogadtatását már több recenzió (Archivum Franciscanum Historicum, Collectanea Franciscana, Studia Picena) is jelzi.

A könyvbemutatón fr. Alvaro Cacciotti ferences rendtörténész, az Antonianum Pápai Egyetem Teológiai Karának dékánja beszélt a kötet tanulmányairól, kiemelve az európai összehasonlító vizsgálatok jelentőségét, illetve az obszervanciának a ferences rend belső fejlődéstörténetében elfoglalt szerepét. Ezt követően Letizia Pellegrini, a Maceratai Egyetem tanára ismertette azt az európai uniós szakmai projektet, amely Kapisztrán Szent János itáliai és közép-európai működésének feldolgozásával a ferences obszervanciát mint a humanizmust és a reformációt megelőző legfontosabb összeurópai reformjelenséget vizsgálja. A harmadik előadó, Giovanni Grado Merlo, a Milánói Egyetem professzora, betegség miatt nem tudott megjelenni az eseményen.

A tavalyi maceratai konferencia és az ennek anyagát publikáló kötet – miként azt a bemutató résztvevői is kiemelték – nem elszigetelt esemény, hanem egy nagyobb közös kutatómunka kezdetét jelentette. A magyar–közép-európai közös obszerváns ferences kutatások következő seregszemléje 2014. december 5-én és 6-án lesz Szegeden, a Ferences obszervancia Itáliában és Közép-Európában. Intézmények, társadalom, vallásosság címmel. A konferencia programja itt tekinthető meg.

refo500-logo