Könyvbemutató a Falconieri-palota történetéről a Római Magyar Akadémián

könyvbemutató2kicsi2013. május 28-án 18.00 órai kezdettel mutatták be a Római Magyar Akadémián Dalma Frascarelli könyvét a Falconieri-palota történetéről. A szerző a Nápolyi Képzőművészeti Akadémia professzora, a 16–17. századi művészet, a barokk műgyűjtés, a katolikus reform és a művészet kapcsolatának kutatója. Most bemutatott kötetében (Paolo Falconieri tra scienza e arcadia. Le collezioni di un intellettuale del tardo barocco romano [Paolo Falconieri tudomány és árkádia között. Egy késő barokk  római értelmiségi gyűjteményei] Campisano Editore, Roma, 2012.) a Római Magyar Akadémia székhelyéül szolgáló Falconieri-palota talán legizgalmasabb lakója, Paolo Falconieri (1634–1704) szellemi profilját vizsgálja, különös tekintettel műgyűjtői és bibliofil tevékenységére. A kötet elsősorban levéltári és múzeumi kutatásokra épül, ezek alapján sikerült rekonstruálnia azt a képtárat, amelyet Paolo Falconieri a palota melletti épületben (azaz a mai palazzina, vagyis az ösztöndíjasok szállásául szolgáló épület helyén) gyűjtött össze. Paolo Falconieri a család firenzei kapcsolatrendszerét tudatosan továbbépítve szorosan együttműködött a Mediciekkel, ő szerezte be a római műkincspiacon  Leopoldo és III. Cosimo gyűjteményei számára a műtárgyakat. Kifinomult ízlésű, sokirányú érdeklődésű, kifejezetten galileiánus értelmiségi volt, aki firenzei megbízatásai mellett a maga számára is jelentős képgyűjteményt állított össze, olyan festők műveit vásárolta meg, mint Michelangelo, Raffaello, Veronese, Guercino, Bernini, Poussin és Caracci. A Falconieri-galéria Paolo halála után szétszóródott, ma a világ számos múzeumában találhatóak a darabjai. A szerző érdeme, hogy kiterjedt múzeumi és levéltári kutatásokkal rekonstruálta a gyűjteményt, és számos fontos információval gazdagította nemcsak a Paolo Falconierire, hanem az egész családra és székhelyükre, a Falconieri-palotára vonatkozó ismereteinket. A bemutatón Molnár Antal igazgató és Paolo Sommella, a Római Tanulmányok Nemzeti Intézete (Istituto Nazionale di Studi Romani) elnökének köszöntője után három egyetemi tanár beszélt a kötetről. Silvia Danesi Squarzina (Sapienza Università di Roma) és Maria Giulia Aurigemma (Università degli Studi di Chieti – Pescara) a kötet széles értelemben vett művészettörténeti újdonságaira hívták fel a figyelmet, míg a család ma élő tagja, a középkorkutató Tommaso di Carpegna Falconieri (Università degli Studi di Urbino) a família történetét és a kötet forrásanyagának jelentős részét adó Falconieri-levéltárat (Carpegna) mutatta be izgalmas előadásában. A könyvbemutatón megjelent nagyszámú, mintegy 90 fős közönség jelezte azt az érdeklődést, amely a római szakmai berkekben és a szélesebb nagyközönség körében a Francesco Borromini által épített Falconieri-palota iránt megnyilvánul. A rendezvény fontos állomást jelentett a jövő évre tervezett palotatörténeti konferencia előkészítése számára.

refo500-logo