Molnár Antal előadása Sátoraljaújhelyen

MARad község (Rad, Szlovákia) plébánosa, Böőr Roland kezdeményezésére, Somorjai Ádám OSB és Zinner Tibor szervezésében 2018. október 26-án Sátoraljaújhelyen, a városháza dísztermében konferenciát rendeztek A radi vértanúk – A radi minorita kolostor régészeti föltárása címmel. Intézetünket Molnár Antal tudományos főmunkatárs képviselte, aki a felső-magyarországi rekatolizáció 17. századi kezdeteiről beszélt. A konferencia programja itt, a tanácskozásról készített beszámoló pedig itt olvasható.

Radon 1634-ben Melith György alapított minorita kolostort, amelyet a fundátor a szintén Zemplén megyében fekvő sztropkói kolostor mellett a felső-magyarországi rekatolizáció egyik központjának szánt. A szerzetesek elsősorban Itáliából és Lengyelországból érkeztek, a minorita misszió 1629 és 1654 között a római Hitterjesztés Szent Kongregációja fennhatósága alatt, apostoli prefektúraként működött. 1639-ben a közeli Kisgéres mellett két református legény meggyilkolta a radi kolostor egyik magyar novíciusát, Iglódy Istvánt. Az egykori minorita kolostor régészeti kutatása 2009-ben kezdődött el, ennek során feltárták az egykori kolostori kápolnát, amelynek oltárával szemben előkerültek Iglódy István földi maradványai is. A konferencia a radi kolostor történetét, Iglódy vértanúságának körülményeit, a régészeti feltárás eddigi eredményeit mutatta be.

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata