tsz 2019 04TANULMÁNYOK
B. Halász Éva • A decima et nona az Anjou- és a Zsigmond-korban 571
Lakatos Bálint • A király diplomatái. Követek és követségek a Jagelló-korban (1490–1526) 593
Mikó Gábor • Oláh Miklós formuláskönyve. Bevezető tanulmány egy készülő kiadáshoz 617
Baros-Gyimóthy Eszter Márta • Özvegy nők és új családjaik egy 18. századi gömöri mezővárosban 633
Erdélyi Gabriella • Esterházy Miklós mint családfő: utódlás és érzelmek egy 17. századi arisztokrata dinasztiában és mozaikcsaládban 657
Deák Ágnes • Kísérlet a hivatali nyelvhasználat szabályozására Magyarországon 1865-ben 681
Andreas Schmidt-Schweizer • A hidegháború és a német kérdés ütközőzónájában. A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949–1989) 703
Zahorán Csaba • „Addig a békesség, míg szomszéd akarja” Trianon és a magyar-szomszéd viszony napjainkban 731
Marius Diaconescu • A „teljes nemzeti szabadság” az 1918. december elsejei gyulafehérvári határozatban 745
Ondrej Ficeri • Vállalni a felelősséget Trianonért 763
Romsics Gergely – Zahorán Csaba • Útkereső történészek. Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere naplójára 777

TSz 2020 01 B1 kicsiTANULMÁNYOK
Vadas András • Folyómeder-dinamika és birtokhatár-változás a középkori Magyarországon 5
Turbucz Dávid • Horthy Miklós a világ körül. Világ körüli út a Saida fedélzetén, 1892–1894 19
Katona Csaba • Bulgária belépése az első világháborúba a magyar sajtó tükrében 31


AZ 1526-OS MOHÁCSI CSATA HELYE
Varga Szabolcs • Megjegyzések II. Lajos király halálához 57
Pap Norbert – Gyenizse Péter – Kitanics Máté – Szalai Gábor • II. Lajos halálának helye 73
Pap Norbert – Gyenizse Péter – Kitanics Máté – Szalai Gábor • Az 1526. évi mohácsi csata helyszíneinek földrajzi jellemzői 111
Sudár Balázs • Földvár falu a török korban 153
B. Szabó János • Sem nem Majs, sem nem Sátorhely. Megjegyzések Pap Norbert és szerzőtársai Sátorhely vagy Majs? című tanulmányához 169
Pap Norbert – Kitanics Máté – Gyenizse Péter – Szalai Gábor • Reflexiók B. Szabó János „Egy Mátyás-kori oklevél…”
és „Sem nem Majs, sem nem Sátorhely” című tanulmányaiban vázolt koncepciójára 179
B. Szabó János – Máté Gábor • Észrevételek a történeti források interpretációs lehetőségeiről és az interpretáció határairól a mohácsi csatamező új földrajzi kutatása kapcsán 189

MEGEMLÉKEZÉS
Gyarmati György • Ormos Mária (1930–2019) 203
Erdélyi Gabriella • Péter Katalin (1937–2020) 207

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo